Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Оперативная помощь в написании работы

Пример: Курсовая работа
Фонд президентів України


ВУЗ, город:

ЧНУ

Предмет: Экономика

Курсовая работа по теме:

Фонд президентів України

Страниц: 21

Автор: Andrey

2006 год

Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

 1. Фінансування охорони здоровья України (Дипломная работа, 2011)

 2. Бюджетна система України (Курсовая работа, 2011)

 3. Значенням журналу «Архіви України» у вирішенні питань архівного будівництва та архівознавства в Україні в (Курсовая работа, 2006)

  ... І. Журнал «Архіви України» та його роль у вирішенні питань архівного будівництва 41.1. «Архіви України ... роках» 131.3. «Архіви України в 1990 роках» .. 161.4. «Архіви України в 2000 роках» . 18ІІ. Українська архівна ...

 4. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 РОКІВ (Дипломная работа, 2005)

  ... проаналізувати процес формування системи органів місцевої влади і управління в Українській Народній ... іонування системи органів місцевої влади і управління, складають три великих групи історичних і правознавчих наукових досліджень ...

 5. Види компетенційних спорів, що розглядаються в адміністративних судах України (Дипломная работа, 2010)

  ... спору про компетенцію….61.2.Елементи компетенційного спору ...152. Види спорів між суб’єктами ... їни, за суб’єктним складом….31 2.1 Спори між органами виконавчої влади одного рівня ...

 6. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (Курсовая работа, 2009)

 7. Теорія держави та права України (Курсовая работа, 2011)

Содержание

Вступ

1. Заснування Фонду президентів України

2. Характерні риси Фонду президентів України

3. Основні завдання Фонду президентів України

4. Функції Фонду президентів України

5. Основні принципи Фонду президентів України

6. Формування Фонду президентів України

7. Документ ний Фонду президентів України, як система архівно-бібліотечного та музейного Фондів

8. Науково-видавнича діяльність Фонду президентів України

Висновок

Список використаної літератури

Выдержка

Фонд президентів України (далі — ФПУ) було утворено відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 1996 р. «Про надання Центральній нау-ковій бібліотеці імені В. І. Вернадського статусу національної» [16]. 11 жовтня 1996 р. Президентом України було затверджено Положення про Фонд президентів України [19], яке визначало основні засади формування документного фонду та функціонування ФПУ як структурного підрозділу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Цей документ став основним при визначенні завдань і функцій ФПУ, політики комплектування документного фонду, видового склад документів, організації зберігання та використання документного фонду бібліотечно-архівної колекції.

 

Фонд президентства України, як бібліотечно-архівна колекція

Заснування ФПУ пов'язане зі становленням і функціонуванням в Україні інституту президентства. Інститут президентства є порівняно новим явищем у суспільно-політичному житті та державному будівництві України. Його становлення було ключовим у реформуванні державної влади у зв'язку з проголошенням незалежності України та зміною її конституційного ладу. Декларацією про державний суверенітет України було проголошено. що державна влада у країні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Це зумовило введення інституту президентства [9]. 

Остаточно статус президента України було визначено Конституцією України 1996 р. [2]. Саме тоді було розпочато формування документного фонду ФПУ. Для світової бібліотечно-, архівної та музейної практики формування таких колекцій справа не нова. Так, відомі бібліотечно-архівні колекції президентів США (президентські бібліотеки), президентські архіви і музеї у країнах Європи та країнах СНД. Основною ознакою президентських бібліотечно-архівних колекцій є їх функціонально-цільове призначення: збирання, збереження, використання та уведення в освітній, науковий та культурний обіг документної спадщини інституту президентства певної країни. Для таких колекцій існують певні тематичні напрями: історія становлення та формування президентства, організаційні та правові засади функціонування інституту президентства певної країни; розкриття офіційної діяльності президента країни; всебічне висвітлення життя президента в контексті його допрезидентської, президентської та після президентської діяльності. Традиційною структурою документного фонду є органічне поєднання бібліотечного, архівного та музейного фондів у єдиний документний фонд президентської бібліотечно-архівної колекції. Іншою характерною ознакою є розробка і проведення під егідою президентської бібліотечно-архівної колекції освітніх, наукових та культурно-просвітницьких програм, спрямованих на формування національної свідомості, патріотизму, поваги до своєї історії. Характерною ознакою є і правове регулювання формування фондів і використання інформаційних ресурсів президентських бібліотечно-архівних ко-лекцій шляхом поєднання як спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють процеси комплектування, зберігання та умови використання документного фонду президентської бібліотечно-архівної колекції, так і галузевих правових актів, що регулюють правовідносини в бібліотечній, архівній, музейній галузях, авторському праві, в галузі державної таємниці та національної безпеки. Характерним є те, що формування документного фонду та його використання передбачає тісну співпрацю спеціалістів президентської бібліотечно-архівної колекції з уповноваженими особами президентів, оскільки формування музейного та архівного фонду здебільшого залежить від тих документів і матеріалів, які передаються президентами країни, їхніми родинами та державними діячами, причетними до виконання президентами своїх службових обов'язків, а також тими особами, що їх життя та діяльність були пов'язані з особою президента країни.

/////////////////////

Список использованной литературы

Список використаної літератури

1. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.C. Шемшученка. — K. : IH-T держави і права ім. В.M. Корецького, 2001. — C. 113.

2. Довбня А. Законодавче утвердження інституту президентства в Україні // Президент в Україні: Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1999. — № 8. — C. 25-32.

3. Дубровіна Л. А., Онищенко O C. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вєрнадського. 1918—1941 / HAH України; Національна б-ка України ім. В. 1. Вєрнадського. — K. : НБУВ, 1998. — 337с.

4. Кіс T. Інститут президентства в Україні // Нова політика, — :2000. -№ 1. — C. 23-31.

5. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — K. : Прес. І України, 1997. -80с,.

6. Конституція незалежної України. — K., 1995. — C. 121, 195,265.

7. Кудряченко А. И. Институт президентства на Украине: реалии конституционно-правового статуса // Государство и право. — 1998. -№3. -С. 99-106.

8. Муха Л. В. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: походження, історія, реконструкція / HAH України. Національна б-ка України ім. В. І. Вєрнадського; За ред. О. С. Онищенка. -K., 1997. — 52с..

9. Президент України // Конституційне право України. -K. : Наук, думка. 1999. — C. 482-503.

10. Про заснування поста Президента Української PCP і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української PCP : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 р. № 1293-ХИ // Відомості Верховної Ради Української PCP. — 1991. — № 33. -CT. 445.

11. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХИ // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 13. — CT. 64.

12. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 7. — CT. 45 .

13. Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні : Указ Президента України від 20 жовтня 1998 р. № 1152/98 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 42. — C. 14.

14. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-ХП // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 16. — Ст. 94.

15. Про музеї і музейну справу : Закон України від 29 червня 1995 р. № 249/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №25. — Ст. 191.

16. Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вєрнадського статусу національної : Указ Президента України від 5 квітня 1996 р. № 244/96 // Збірник указів Президента України / Адміністрація Президента України. — Вип.

2 (квітень-червень 1996 p.). — K., 1996. — C. 19..

17. Про Національний архівний фонд і архівні установи Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 15. — CT. 86.

18. Про Президента Української PCP : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 р. № 1295 // Відомості Верховної Ради Української PCP. — 1991. — № 33. — CT. 446.

19. Про Положення про Фонд президентів України : Указ Президента України від 11 жовтня 1996 р. № 936/96 // Збірник указів Президента України / Адміністрація України. — Вип. 4. Ч. 1 (жовтень-листопад 1996 p.). — C. 41-47.

20. Про Положення про книжкову серію «Президентська бібліотека: духовні першоджерела України» : Указ Президента України від 25 травня 1999 р. № 567/99 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 21. — CT. 948.

21. Про подарункове видання «Книга від Президента України» : Розпорядження Президента України від 13 липня 2001 р. № 188/20-рп // Офіційний вісник України. — 2001. -№29. — Q. 121.

22. Сахаров H. А. Институт президентства в современном мире. — M., 1991. — 176с.

4 38
RUR 1490

Книги для самоподготовки по теме "Фонд президентів України" - Курсовая работа

Zolota knyha dilovoï elity Ukraïny
Zolota knyha dilovoï elity Ukraïny
2013

ISBN

Kommersant-Vlast
Kommersant-Vlast
1998

An analytic weekly. The art and secrets of power in Russia and worldwide. Who holds power in Russia and...
Litopys hazetnykh stateĭ
Litopys hazetnykh stateĭ
2013

ISBN

Фирст иссуе оф тхе еар -2003 хас специал титле
Фирст иссуе оф тхе еар -2003 хас специал титле
2013

ISBN

Kommersant-Vlast
Kommersant-Vlast
2000

An analytic weekly. The art and secrets of power in Russia and worldwide. Who holds power in Russia and...
T͡Sentr Razumkova
T͡Sentr Razumkova
2013

ISBN

Статьи по теме для самостоятельной работы

Дагестанцы на полях Великой Отечественной войны - Ислам News

Дагестанцы на полях Великой Отечественной войны - Ислам News

В их ряду особое место занимает победа стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее союзниками во Второй мировой войне. Главным фактором Великой Победы стали единство и беспримерная дружба народов страны, их боевое содружество. В первый же день войны в городах и районах Дагестана стихийно возникали многолюдные митинги, на которых население выражало свою готовность защитить Родину.... далее

Отставка Суркова может спровоцировать передел бизнес-элит в Украине - Аргументы и факты в Украине

Отставка Суркова может спровоцировать передел бизнес-элит в Украине - Аргументы и факты в Украине

Эксперты рассуждают, как на Украине отразится уход «главного идеолога Кремля». Пресс-служба Кремля сообщила об отставке руководителя аппарата российского правительства, вице-премьера Владислава Суркова. По сообщению пресс-службы президента РФ Владимира Путина, Сурков уволился после вчерашнего совещания министров у главы государства. Тот резко раскритиковал работу правительства, и в результате... далее

Дата похорон Бориса Березовского остается невыясненной - Российская Газета

Дата похорон Бориса Березовского остается невыясненной - Российская Газета

После долгих сомнений я набрала знакомый мне номер мобильного телефона Березовского. Всего лишь из маловероятного расчета, что этот мобильный находится в руках кого-то из родных и близких Бориса Абрамовича. Трудно представить, чтобы вездесущие британские репортеры не смогли выведать того, что представляет на данный момент огромный общественный интерес. Но тайну похорон Березовского ни они, ни... далее

Как Крым чуть Израилем не стал - Аргументы.ру

Как Крым чуть Израилем не стал - Аргументы.ру

Но даже спустя почти 70 лет об этой войне мы знаем не всё. Огромную работу по раскрытию «спрятанных исторических мин» войны ведёт Андрей Караулов в своей программе «Момент истины». И почему полуостров Крым до сих пор является яблоком раздора. История еврейского  вопроса. Началось всё задолго до войны. В 1920 году после освобождения Крыма от войск генерала Врангеля перед советскими мудрецами... далееКарта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх