Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Не успеваешь написать работу? Поможем!

Пример: Дипломная работа
Методи навчання та їх критерії вибору


ВУЗ, город:

НПУ

Предмет: Педагогика

Дипломная работа по теме:

Методи навчання та їх критерії вибору

Страниц: 54

Автор: Tatiana

2003 год

5 81
RUR 3490
Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

 1. Завдання і методи навчання плаванню (Контрольная работа, 2012)

  ... форми навчання плаванню: групова, індивідуальна, а також групове навчання з індивідуальним підходом. Групове навчання використову ... ється при роботі з ...

 2. Корекція стану здоров’я молоді за допомогою візуальної кольоростимуляції (Дипломная работа, 2009)

  ... і впливу кольору на стан здоров’я людини; характеристику фізичного та психологічного станів людини, яка вибира ... і критерії Стьюдента та парний ранговий критерій Вілкоксона. Наукова новизна дослідження полягає у ...

 3. Особливості вивчення іншомовного лексичного матеріалу (Курсовая работа, 2011)

  ... . Об’єктом дослідження є процес засвоєння лексичного матеріалу учнями на уроках англійської мови в початкових класах ... матеріалу засобами іноземної мови та доцільності їх використання на уроках англійської мови. Методологічними засадами дослідження ...

 4. Залежність рівня агресивності особистості підлітка від вибору типу міжособистісних відносин (Курсовая работа, 2009)

  ... іжособистісних відносин. Гіпотеза – Рівень агресивності особистості підлітка залежить ... ) роздратування залежить від рівня самооцінки; 2) дружелюбність залежить від ... рівня самооцінки; 3) дружелюбність залежить ...

 5. Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості рятувальника МНС (Дипломная работа, 2010)

 6. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 РОКІВ (Дипломная работа, 2005)

  ... проаналізувати процес формування системи органів місцевої влади і управління в Українській Народній ... іонування системи органів місцевої влади і управління, складають три великих групи історичних і правознавчих наукових досліджень ...

 7. Обґрунтування вибору рухомого складу для вантажного АТП (Дипломная работа, 2013)

  ... такими критеріями: за даними динамічної характеристики має найвищий результат. Динамічний фактор автомобіля приблизно на 24% б ... у конкурентів. За даними динамічної характеристики має найвищий результат. Динамічний фактор автомобіля приблизно на 38% б ...

Содержание

І. Теоретична частина

1. Сутність і функції методів навчання

2. Класифікація методів навчання

3. Методи організації і здійснення навчально пізнавальної діяльності

3.1. Методи за джерелом інформації й сприймання навчальної інформації

3.2. Методи за логікою передачі і сприймання навчальної інформації

3.3. Методи за ступенем самостійності мислення школярів при засвоєнні знань

3.4. Методи за ступенем керування учнями

4. Методи стимулювання і мотивації навчально пізнавальної діяльності

4.1. Методи стимулювання інтересу до навчання

4.2. Методи стимулювання обовязку і відповідальності в учінні

5. Методи контролю і самоконтролю в навчанні

6. Бінарні методи

7. Ситуаційний метод

8. Засоби навчання

9. Вибір методів навчання

ІІ. Практична частина

1. Використання методів навчання на уроках інформатики

1.1. Методика проведення уроку

1.2. Методика проведення практичної роботи

1.3. Методика проведення тематичного обліку знань

Заключна частина

Список використаної літератури

Выдержка

У своїй дипломній роботі я би хотіла проаналізувати деякі переваги й недоліки різних, а на сам перед і нові методи навчання.

Методи навчання повязані з рівнем розвитку суспільства, науки, техніки й культури. У давні часи і на початку середніх віків. Коли багата верхівка готувала своїх нащадків лише до світського життя, а не до трудової діяльності, у навчанні використовувалися догматичні методи, що ґрунтувалися на заучуванні навчального матеріалу. Епоха великих відкритів і винаходів покликала до життя потребу в знаннях, украй необхідних людині. Формуються й розвиваються методи, що спираються на наочність, методи, звернені до свідомості й активності учнів у навчанні, практичні методи навчання.

Сучасна школа висуває свої вимоги до методів навчання. Це стосується і розбудови української школи взагалі. Й удосконалення методики навчання зокрема, не випадково в Державній національній програмі Освіта (Україна XXI СТОЛІТТЯ) одним із шляхів реформування загальної середньої школи названо науково дослідну експериментальну роботу щодо впровадження педагогічних інновацій, інформатизації загальної середньої освіти.

Ефективність навчання в сучасній школі залежить від уміння вчителя обрати метод чи прийом навчання в конкретних умовах для кожного уроку.

Вони ставлять перед кожним учителем завдання виховувати людей усебічно розвинених, які б мали широку освіту й свідомо використовували свої знання й здібності на користь держави, суспільства. Особливої уваги заслуговують методи, що потребують від учнів свідомого підходу, активності, самостійності й творчості у навчально пізнавальній діяльності. Таким чином, методи навчання у своїй сукупності залежать від загальної мети освіти та виховання в сучасній школі.

На теперішній час постає два питання:

1. Який метод навчання вибрати у даному випадку?

2. За допомогою яких критеріїв вибирати метод?

Список использованной литературы

1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. 2е вид., Перероб.і доп. К. Рад.школа, 1981 — 200с.

2. Бабанский Ю. К. Педагогика: [Учебн.пособие для студентов пед.ин тов] М.:1983

3. Бондар В. І. Дидактика. К.: Вересень, 1996

4. Ващенко Г. Загальні методи навчання. К.: Укр.вид.спілка, 1997 410с

5. Выбор методов обучения в средней школе /Под ред. Ю. К. Бабанского М.:Педагогика, 1981 176с.

6. Газета Завуч №34 (76), грудень 2000р.

7. Глузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія К., 1995 с 179.

8. Гращенко П. Л. Содержание и методика углубленного изучения информатики в средней школе, К., 1993

9. Дидактика современной школы /Под ред. В. А. Онищука. К., 1987

10. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 13, 1998

11. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 21, 1998

12. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 1, 1999

13. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 5, 1999

14. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 6, 1999

15. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 12, 1999

16. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 4, 2000

17. Кортяєв Б. І. Методи навчально пізнвальної діяльності учнів. К., 1973

18. Компютери в навчальному процесі:[Під ред. К. Пахотіна]. Умань: ІНКОМТЕХ, 1999 83с.

19. Компютерно орієнтовані системи навчання [Редкол.: М. І. Жалдак та інші]. К.: Компютер у школі та сімї, 1998. 230, [1]с: іл., табл.

20. Лозова В. І. Педагогіка.: Розділ Дидактика. К., 1993. 138с.

21. Любар О. О. Історія української педагогіки. К.: 1999 355, [1].

22. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. 2е вид. К.: Б.в., 1999 348с.:іл.

23. Олійник П. М., Балан Р. Р. Основи методики навчання спеціальних дисциплін у вищій школі/методичні рекомендації. 1998.

24. Педагогіка в опорних структурно логічних схемах. [Уклад.: Соловей М. І., Спіцин Е. С.] К., 1999 105с.

25. Педагогіка і методика навчання і виховання.[Редкол.: В. І. Лозова] Суми: ВВП Мрія 1 ЛТД, 1997 266с

26. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. К.: Генеза, 1999

27. Фіцула М. М. Педагогіка. К.: Видавничий центр Академія, 2000

4 75
RUR 3490

Книги для самоподготовки по теме "Методи навчання та їх критерії вибору" - Дипломная работа

Naukovi zapysky
Naukovi zapysky
2013

ISBN

Метод проектів на уроках зарубіжної літератури
Метод проектів на уроках зарубіжної літератури

ISBN 9660836066,9789660836068

Вісник Житомирського педагогічного університету
Вісник Житомирського педагогічного університету
2013

ISBN

Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
2013

ISBN

Автоматика
Автоматика
1968

ISBN

Ukrainian journal of abstracts
Ukrainian journal of abstracts
2013

ISBN

Статьи по теме для самостоятельной работы

Новини українських міст - Вибори в Україні

Новини українських міст - Вибори в Україні

Міська методична конференція «Шкільне методичне об’єднання – школа становлення і удосконалення педагогічної майстерності вчителя»   Свого часу К.К.КК. З метою узагальнення досвіду роботи шкільних методичних об’єднань та пошуку нових форм їх роботи, удосконалення педагогічної майстерності вчителів міста. далее

Перспективи української політики в світлі культурної парадигми - Гал-Info

Перспективи української політики в світлі культурної парадигми - Гал-Info

Культура суспільства – цінності, вірування, норми поведінки – є одним з рушійних чинників економічного та соціального розвитку. І далі:"Культурна парадигма виникла як спроба дати пояснення тому очевидному факту, що наявні природні та фінансові ресурси у багатьох суспільствах не можуть подолати бідність, катастрофічне соціального розшарування, забезпечити широкі верства... Наприклад, чому... далееКарта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх