Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Оперативная помощь в написании работы

Пример: Контрольная работа
Менеджмент


ВУЗ, город:

СГПУ

Предмет: Менеджмент

Контрольная работа по теме:

Менеджмент

Страниц: 35

Автор: Юлия

2007 год

3 53
RUR 500
Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

 1. Производственный менеджмент (Учебник, 2002)

  ... ; основные цели предприятия; производственно-техническое единство; организационно-экономическое единство; хозяйственная самостоятельность; производственная система; производство; производственный процесс; основные процессы; вспомогательные процессы ...

 2. Фин. менеджмент: сущность, цели, задачи и функции (Курсовая работа, 2007)

  ... подсистема в системе управления предприятием. Осуществление его направлено на достижение общих целей управления предприятием. Будучи управляемой системой, финансовый менеджмент в значительной ...

 3. Конкретная специфика функций менеджмента,способы реализации их на каждом уровне управления и в каждой сфере. (Реферат, 2007)

  ... функций менеджмента, способы реализации их на каждом уровне управления (организация, подразделение, индивид) и в каждой сфере (основная деятельность ... . Глава 2. Функции менеджмента Общие функции менеджмента, которые отражают его суть ...

 4. Менеджмент: определение, содержание, сущность, как наука и практика управления. (Контрольная работа, 2007)

  ... управление предприятием направлено на достижение эффективной организации труда ... организации гибкого управления предприятием является развитие и повышение эффективности его маркетинговой деятельности и использование маркетингового подхода в менеджменте ...

 5. Основные модели менеджмента. Объективные условия для развития в России. (Контрольная работа, 2007)

  ... подход, включая семью 1.1. Японская модель менеджмента Модель ... Маркетинговая модель менеджмента Суть маркетинговой модели - новой философии управления определяется ... для развития менеджмента в России Рассмотрим период развития российского менеджмента с ...

 6. Основные этапы процесса стратегического менеджмента (Курсовая работа, 2008)

  ... цели предприятия. Итак, эффективная стратегия предприятия должна основываться на трех составляющих, которые являются результатом стратегического анализа: a ... развития. Этот этап должен побуждать к размышлениям о том, что может произойти во внешней ...

 7. Анализ и оценка развития менеджмента России. (Курсовая работа, 2007)

  ... - рассмотреть этапы развития менеджмента в России; - изучить особенности российской модели менеджмента с учётом влияния ... развитие научного менеджмента долгое время шло под флагом НОТ (научная организация труда). Разделение же научного управления ...

Содержание

1. Необхідність, сутність, мета та завдання фінансового менеджменту 3

2. Функції і механізм фінансового менеджменту 5

3. Методи і принципи фінансового менеджменту 8

4. Підготовка та прийняття управлінських рішень 11

Сутність стратегічного управління 11

Формування і способи розробки стратегії 14

Управлінська праця. Основні функції та ролі менеджерів 17

5.Організаційні структури управління підприємства 19

Визначення поняття і принципи побудови 19

6. Нова система поглядів на управління в сучасних умовах 21

7. Стисла характеристика підприємства ВАТ «Хліб». 25

ЛІТЕРАТУРА: 35

Выдержка

Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління.

Під стратегією в даному випадку розуміють загальне напралення та спосіб використання засобів для досягнення поставленої цілі. Цьому способу відповідає певний набір правил та обмежень для прийняття рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах рішення, що не протирічать прийнятій стратегії, відкинувши всі інші варіанти. Після досягнення поставленої цілі стратегія як направлення та засіб її досягнення припиняє своє існування. Нові цілі ставлять задачу розробки нової стратегії.

Тактика це конкретні методи для досягнення поставленої цілі в певних умовах. Задачею тактики управління є вибір найбільш оптимального рішення і найбільш вірних в даній господарській ситуації методів і прийомів управління .

Стратегічне управління являє собою діяльність по розробці і реалізації стратегії в масштабі реального часу, Воно вирішує задачі:

— подолання кризового стану фірми, викликаного розбіжністю її можливостей і вимог середовища;

— заняття лідируючого положення на ринку (у галузі) у перспективі;

— забезпечення життєздатності в будь-якій самій несподіваній ситуації;

— створення умов довгострокового розвитку з обліком зовнішніх і внутрішніх можливостей.

У відмінності від оперативного, таке управління має не реактивний, а випереджальний характер. Мова йде про дії в сьогоденні, що визначають виживання фірми в майбутньому. Менеджери на основі прогнозу ситуації, у якій буде функціонувати і розвиватися компанія і її оточення, випереджають своїми рішеннями ті чи інші події, а не просто реагують на них у міру виникнення.

Список использованной литературы

1. Арефєва О. В. Фінансовий менеджмент: Навчально методичний посібник. К. Вид. Європ. універ; 2002 94с.

2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент . — К. : Ника-Центр, Эльга, 1999.

3. Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: — 2-ге., перераб. і доп. Житомір: ПП Рута, 2002. 480с.

4. Бухгалтерський облік і фінансова діяльність обєкти фінансового контролю: Метод. посібник. К. Атака, Ельга Н, 2003. 304с.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність».

6. Закон України «Про власність».

7. Закон України «Про підприємництво».

8. Закон України «Про підприємства».

9. Закон України «Про Ціни і ціноутворення».

10. Павлов Л.Н. Финансовый менеджмент . Управление денежным оборотом предприятия . Учебник для вузов . М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 400 с.

11. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика. К. ЦУЛ, 2003. 370с.

12. Социальный менеджмент: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. М.: ЗАО "Бизнес школа «Интел Синтез», Академия труда и социальных отношений; 1999. 384 с.

13. Финансовый менеджмент / Под ред. Акад. Г.Б. Поляка . М. : Финансы, 1997.

14. Хасби Д. Стратегический менеджмент. М., 1998. 364с.

15. Хучек М. Стратегическое управление трудовым потенциалом предприятия. М., 1993. 388 с.

16. Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

17. Якокка Л. Карьера менеджера. М.,1995. — 458с.

3 96
RUR 500

Статьи по теме для самостоятельной работы

Приручить тайм-менеджмент: история стартапа Time Inspector - AIN.UA

Приручить тайм-менеджмент: история стартапа Time Inspector - AIN.UA

Умеющие правильно расставлять приоритеты могут за счет продуктивной работы прибавить к обычному восьмичасовому рабочему дню пару-тройку проектов вне основной работы. Людей из второй группы значительно больше. В монстра, который выпивает всю энергию, не оставляя ее на важное. Именно наблюдение за второй группой людей и подтолкнуло меня к тому, чтобы создать собственный инструмент для борьбы с... далее

Менеджмент "Аэрофлота" в 2014 году получил более 1,5 миллиарда рублей - Утро.Ru

Менеджмент "Аэрофлота" в 2014 году получил более 1,5 миллиарда рублей - Утро.Ru

Размер вознаграждения менеджменту "Аэрофлота" в 2014 году составил 1,5 млрд руб.руб. В документах авиаперевозчика говорится, что вознаграждение было выплачено членам правления, а также менеджменту летного и наземного состава, обладающему "полномочиями и ответственностью в вопросах руководства, контроля и планирования деятельности". далее

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Существенный рост индекса РТС маловероятен - РБК.Южный регион

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Существенный рост индекса РТС маловероятен - РБК.Южный регион

По итогам четверга рост MSCI Russia Capped составил 5,23%......... далее

Директор интернет-магазина «Мамагазин» Марина Погодина рассказала The Village, как производители водки изучали рынок детских товаров и что в ... - the-village

Директор интернет-магазина «Мамагазин» Марина Погодина рассказала The Village, как производители водки изучали рынок детских товаров и что в ... - the-village

Выбор ниши О диверсификации бизнеса «Объединённых спиртовых заводов» топ-менеджеры компании приняли решение весной 2013 года. Встал вопрос: в какой сфере работать. По словам экспертов, рынок электронной коммерции в России в тот момент рос бешеными темпами и увеличивался на 30–40 % в год. Поняли сразу, что электроника уже забита: огромные игроки поделили рынок между собой, маржа всего порядка... далееКарта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх