Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Оперативная помощь в написании работы

Пример: Курсовая работа
Особливості перекладу художньої публіцистики з новогрецької на українську мову (есе)


ВУЗ, город:

ДонНУ

Предмет: Филология

Курсовая работа по теме:

Особливості перекладу художньої публіцистики з новогрецької на українську мову (есе)

Страниц: 32

Автор: Ирина

2006 год

Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

  1. Особливості перекладу юридичної термінології з англійської мови на українську (Дипломная работа, 2005)

  2. Особливості перекладу фразеологічних одиниць на матеріалі грецької міфології (Курсовая работа, 2008)

  3. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ (Дипломная работа, 2007)

    ... для досягнення цього необхідним є вивчення економічної ситуації в Україні, визначення її проблем та знаходження шлях ... ій приймали участь спеціалісти з Греції, Кіпру, Італії та Англії. Виступи учасник ...

  4. Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки (Курсовая работа, 2007)

  5. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СТРОЙОВОГО СТАТУТУ (DRILL CEREMONIES FM 3-21-5) (Дипломная работа, 2012)

  6. Засоби перекладу політичних реалій з грецької на українську мову на матеріалі грецьких періодичних видань (Курсовая работа, 2005)

  7. тоталитаризм в Украине 1928 193 (Курсовая работа, 2011)

Содержание

1. Вступ 3

2. Розділ 1. Есе як обєкт літературних студій. 5

2.1. Есе в зарубіжному і вітчизняному літературознавстві 5

2.2. Загальні риси жанру... 6

2.3. Тематика есе. 8

2.4. Структура есе 8

2.5. Висновки до розділу 1.11

3. Розділ 2. Коментарі... 13

3.1. Фоновий коментар. 13

3.2. Лінгво-перекладацький коментар... 20

3.2.1. Лексичні трансформації. 20

3.2.2. Лексико-семантичні заміни... 22

3.2.2.1. Конкретизація... 22

3.2.2.2. Генералізація. 22

3.2.3. Граматичні трансформації... 23

3.2.3.1. Членування речень... 24

3.2.3.2. Обєднання речень... 26

3.2.3.3. Граматична заміна 27

3.2.4. Комплексні лексико-граматичні трансформації... 28

3.2.5. Висновки до розділу 2... 28

4. Загальні висновки. 30

5. Список використаної літератури... 31

Додаток А. Текст оригіналу

Додаток Б. Текст перекладу

Додаток В. Діаграмма використаних при перекладі тексту есе трансформацій

Выдержка

2. Розділ 1. Есе як обєкт літературних студій.

2.1. Есе в зарубіжному і вітчизняному літературознавстві.

Початок художньо-документальної літератури в повному розумінні цього слова був покладений в епоху Відродження, коли виникло прагнення як до наукового, так і до художнього дослідження людини, суспільства і історії". До цього періоду відноситься зародження жанру есе в творчості Мішеля Монтеня.

У XX сторіччі відбувся стрибок в розвитку художньо-документальної літератури, яка «починає тіснити традиційні жанри художньої літератури»[14;8]. Звертаючи увагу на небувалий об'єм «літератури факту» у XX сторіччі, Іржі Гайок пише: «Репортажі, ліричні, поетичні есе і все те, що ми раніше називали науково-популярною літературою — всі ці „несюжетні“ жанри, що здаються „периферійними“, раптово вирвалися з свого літературного напівбезправ'я і захоплюють в певних умовах навіть провідну роль. Вони стали невід'ємною частиною літератури»[5;101].

З.И. Кирнозе пов'язує цей феномен з кризою романа в XX сторіччі. На її думку, витіснення «документом» традиційної форми — це явище одного порядку з народженням школи «нового» романа, а потім — «структурного» Романа [7;202]. Н.Я.

Рикова також звертає увагу на внутрішні зв'язки в системі жанрів і вважає, що тільки у XX сторіччі, коли жанрові відмінності усередині романа помітно розхиталися, документальні жанри стали «усвідомлюватися як самостійні літературні жанри»[14;201]..

Список использованной литературы

1. Бахтін М.М. Автор і герой в естетичній діяльності // Бахтін М.М. Естета словесної творчості. — М., 1986.

2. Бочаров А.Г. Жанри літературно — художньої критики. — М.: Видав. Моськ. ун-та, 1982.

3. Взаємодія жанрів в художній системі письменника. — М: МГПІ, 1982.

4. Гайок Іржі. Література факту // Питання літератури, 1965 №12.

5. Жанрова різноманітність сучасної прози Заходу. — Київ: Наук. думка, 1989

6. Зикова Е. П. «Досліди» Монтеня // Філологічні науки, 1985 № 4.

7. Кирнозе З.І. Щоденник письменника у французькій літературі 20 -30 рок XX століття // Про художньо-документальну літературу. — Іваново: Іван. гос. пед. ин-т,1972.

8. Купріяновський П.В. Проблеми вивчення художньо-документальної літератури // Про художньо-документальну літературу. — Іваново: Іван. гос. пед. ін-т, 1972.

9. Лейдерман Н.Л. До питання про художність в документальному оповіданні // художньо-документальні жанри. (Питання теорії і історії) — Іваново: Иван.гос.пед.ин-т,1970.

10. Монтень М. Досліди — М: Спадщина, 1990

11. Олексіїва І. С. Професійне навчання перекладача: Навчальний посібник з усного і письмового перекладу для перекладачів і викладачів. — СПб.: Видавництво «Союз», 2001. Серія «Бібліотека перекладача».

12. Рикова Н.Я. Сучасна французька література. — Л: Гослітіздат, 1939

13. Французька література 1945 — 1990. — М: Спадщина, 1995.

14. Цвайг Г.М. Розвиток жанрів художньо-документальної літератури // художньо-документальні жанри. (Питання теорії і історії) — Іваново: Іван. гос. пед. ин-т,1970

15. Коротка літературна енциклопедія. — М.,1962.

16. Літературний енциклопедичний словник. — М: Сов. Енциклопедія, 1987.

17. Ο κερδισμένος χρόνος // Το Βήμα, Κυριακή 7 Μαΐου 2000

18. Ο κερδισμένος χρόνος // Το Βήμα, Σάββατο 6 Μαΐου 2000

4 44
RUR 1490


Карта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх