Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Оперативная помощь в написании работы

Пример: Курсовая работа
Синтаксичні повтори в грецьких народних казках


ВУЗ, город:

ДонНУ (Донецк)

Предмет: Филология

Курсовая работа по теме:

Синтаксичні повтори в грецьких народних казках

Страниц: 33

Автор: Ирина

2007 год

Внимание!
Это только выдержка из работы

Содержание

Розділ 1

1.1.Казка як жанр усної народної творчості.5

1.2. Мова, мовлення, література та стилістика.8

1.2.1. Стилістично забарвлені засоби мовлення ...8

1.2.2. Стилістичні засоби виразності в фольклорі10

Висновки до 1 розділу...18

Розділ 2

2.1. Прояв «Епічних законів» народного оповідного мистецтва в грецьких народних казках.20

2.2. Функціонування синтаксичного повтору в грецьких народних казках...21

Висновки до 2 розділу...25

Загальні висновки...27

Список використаних джерел.29

Додаток А...31

Додаток Б...34

Выдержка

У сучасному мовознавстві обстоюється погляд на фольклор як окремий різновид художнього стилю або ширше як окремий художній стиль літературнї мови, що виявляє специфічні ознаки (Дунаєвська, Єрмоленко, Греймас, Герасимова, Рошияну, Перетц, Пропп та ін.). Насамперед, він є каталізатором спільних тенденцій, що творять літературну мову на ґрунті загальнонародного мовлення. Саме тому усна народна творчість дає надзвичайно багатий матеріал для осмислення специфіки народного світосприйняття у найрізноманітніших його аспектах, для вивчення закономірностей розвитку і функціонування мовних одиниць в усномовних текстах. А оскільки в усній народній творчості поєднуються загальномовні, загальнофольклорні і специфічно жанрові тенденції, то це зумовлює певні труднощі у визначенні стилістичної природи мови фольклору, що стосується й мови народних казок.

Жанрово-стилістичне багатство усної народної творчості досліджують фольклористи, літературознавці, лінгвісти. У мовознавстві до художнього прийому повтору на матеріалі художніх текстів зверталися Веселовський, Бодьє, Астафєва, Алефіренко, Гетьман, Мойсієнко, Огоновська, Пивоваров, Плющ, Скляр, Фоменко та ін. Але спеціальних досліджень з метою виявлення структурно-функціональних і стилістичних особливостей синтаксичного повтору в текстах казки на матеріалі грецької народної казки немає. Саме це і зумовило вибір теми курсової роботи...

Список использованной литературы

1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. М., 1987. 247 с.

2. Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов. Сборник произведений, вып. 1. СПб., 1913. 356 с.

3. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. 147 с.

4. Жук Т.В. Лексичний та синтаксичний повтор в українській народній творчості (на матеріалі українських народних казок): Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01/ НПУ ім. М.П.Драгоманова. К., 2005. 21 с.

5. Жук Т.В. Синтаксичний повтор в українській народній казці //Сіверянський літопис. Чернігів, 2002. № 3. С. 59 62.

6. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. К., 1987. 258 с.

7. Кравцов Н.И. Вопросы жанров устного фольклора. М., 1972. 60 с.

8. Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. М.: Высшая школа, 1977. 597 с.

9. Никулина Н.И. Сказки народов мира. М.: Правда, 1987. 640 с.

10. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. К., 1976. 182 с.

11. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. К.: Либідь, 1992. 248 с.

12.Сперанский. Русская устная словесность. М., 1917. 40 с.

13. Тимофеев П.И., Тураев С.В. Словарь литературоведческих терминов. М.,: Правда, 1974. 509 с.

14. Хориков И.П., Малев М.Г. Новогреческо-русский словарь. М.: Культура и традиции, 1993. 854 с.

15. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. К., 1962. 117 с.

16. Аναγνωστόπουλος Β.Δ., Λιάσπης Κ.Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα. Αθήνα, 1995. 241 σ.

17. Αγγελοπούλου Α., Μπρούσκου Αί. Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ατ 700 749. Αθήνα: Κέντρο νεοελληνικών ερέυνων, 1994.

18. Αγγελοπούλου Α. Ελληνικά παραμύθια Α΄. Οι παραμυθοκόρες. β΄ έκδοση. Αθήνα, 2002. 312 σ.

19. Αγγελοπούλου Α. Ελληνικά παραμύθια Β΄. Τα αλληλοβορά. Αθήνα, 2004.

284 σ.

20. Βαραβούνης Μ. Λαικά παραμύθια της Θράκης. Αθήνα, 2005. 185 σ.

21. Ευάγγελος Αυδίκος. Το λαικό παραμύθι. Θεωρητικές προσεγγίσεις, β΄ έκδοση βελτιωμένη. Αθήνα, 1997. 188 σ.

22. Μιχάλης Γ. Μερακλής. Λαική τέχνη. Ελληνική λαογραφία, Γ΄ τόμος. Αθήνα: Οδυσσέας, 1992.

23. Παράσογλου Γ.Μ. Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι. Ινστιτούτο νεοελληνικών σπουδών. Θεσσαλονίκη, 2002. 560 σ

4 63
RUR 1490


Карта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх